Hvorfor gikk renholderen tidligere enn avtalt?

Dersom du opplever at renholderen er kortere hos deg enn avtalt ber vi deg kontakte oss via e-post kundeservice@plusstidhome.no så snart som mulig. 

Ofte er årsakene til dette:

  • Renholder hadde med seg en ansatt eller en kollega (som også har renholdskort) 
  • Rengjøringen tok kortere tid enn antatt og de har gitt oss beskjed om å redusere tiden. 

Hvis det var et team i stedet for en renholder er tiden totalsett den samme og dette vil ikke påvirke prisen. 

Dersom renholder har gått for tidlig fordi det var bestilt for lang rengjøring vil du ikke bli belastet for den resterende tiden. I følge vår prosedyre skal renholder bli igjen og gjøre litt ekstra ut tiden og så kan vi eventuelt vurdere å redusere tiden for neste bestilte rengjøring.