Hvordan får rengjøreren tilgang til mitt hjem?

Den første gangen du bestiller vask fra oss ønsker vi at du skal være hjemme for å overlevere en reservenøkkel til vår renholder. Hvis du har kodelås eller andre løsninger kan vi planlegge dette sammen. Det er også en mulighet at du er hjemme for hver gang renholderen skal vaske.